Kom igång med Garmin Edge 530

Garmin Edge 530

Knappar

 1. Sätt på och stäng
 2. Flytta menyval uppåt
 3. Flytta menyval nedåt
 4. Markera eller välj nästa varv
 5. Starta och stoppa tur
 6. Ångra/backa i menyer
 7. Välj markerat menyval eller visa ytterligare info
 8. Anslutning för extrabatteri

Inställningar

Öppna Användarhandboken

Läs kapitel i följande ordning:

 • Kapitel Introduktion:
  • Läs Översikt.
  • Installera standard/MTB-fäste på cykel.
  • Ladda enheten.
 • Kapitel Enhetsinformation > Produktuppdateringar:
  • Installera Garmin Express på dator.
  • Installera Garmin Connect på dator och mobil.
 • Kapitel Introduktion:
  • Para ihop med din smartphone.
 • Kapitel Anslutna funktioner:
  • Bluetoothanslutna funktioner: Läs igenom. Inställningar kan du göra senare.
  • Wi-Fi anslutna funktioner: Konfigurera Wi-Fi anslutning.
 • Kapitel Trådlösa sensorer:
  • Ta på dig pulsmätaren.
  • Montera hastighetsgivare.
  • Montera kadensgivare.
  • Para ihop dina trådlösa sensorer.
  • Om du har kraftgivare gör: Utför: Träna med kraftmätare.
 • På Edge välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
 • Välj önskad profil eller skapa ny.
  • Välj: Navigation > Rutter.
   • Ruttläge > Välj önskad ruttdragningsläge.
   • Beräkningsmetod = Kortaste avstånd
   • Lås på väg = Av.
   • Undvikande = Avmarkera alla.
   • Räkna om = Uppmanad.
 • På Edge välj: Meny > Inställningar > System > Dataregistering.
  • Intervall = 1 sek.
  • Logga HRV = På.

Ta en cykeltur

 • Gör inställningar (se föregående kapitel).
 • Montera Edge på cykeln och starta den.
 • Vänta tills Edge har hittat satelliter (meddelande visas).
 • Starta turen med knapp höger sida upp.
  • Om du har flera aktivitetsprofiler, välj önskad profil först.
 • Datasidan visas.
 • Cykla iväg.
  • Hastighet, sträcka, puls mm. ska uppdateras.
 • Växla mellan datasida och karta med vänstra nedersta knappar.
 • Avsluta turen knapp höger sida upp.
 • Menyval ”Spara turen” visas.
  • Bekräfta (knapp höger sida upp).
  • Turen skickas automatiskt till Garmin Connect.
 • Om du inte vill spara turen, välj i meny att ta bort turen.

Navigering

Med din Edge kan du följa banor som du eller andra har skapat:

 • I Garmin Connect välj bana och ladda ned till Edge. (Se användarhandbok).
 • På Edge välj: Meny > Navigation > Banor.
 • Välj: Bana.
 • Välj: Kör.
 • När du cyklar visas kartan och köranvisning kort innan du ska svänga.
 • Efter att du har svängt, återgår visning till datasidan (om den var vald innan).
 • Om du avviker från banan får du meddelande om att exempelvis att vända tillbaka.
 • Prova dig fram!

Ytterligare läsning: