Kom igång med Garmin Connect

Garmin Connect (GC) finns både som program på dator och som app i mobil. På dator behöver du också Garmin Express. Installation av dessa är beskrivet i Användarhandboken, Kapitel Enhetsinformation – Produktuppdateringar.

Den artikeln visar endast hur du kan använda GC med Garmins cykeldatorer, men du kan också använda GC med Garmins andra produkter.

Den här artikeln är i huvudsak skriven för GC på dator, men vissa av funktionerna kan du även göra på mobil.

De oftast använda sidorna är:

 • Aktiviteter: Cykelturer som du har laddat upp.
 • Träning:
  • Träningspass skapade av dig eller andra, eller hämtade från annat program eller webbplatser.
  • Banor som du eller andra har skapat.
 • Rapporter: Visar data för många parametrar för senaste 7 dagarn, 4 veckorna, 6 månaderna eller 1 år

Aktiviteter

Sidan visar alla cykelturer du har gjort och laddat upp. Här kan du analysera turerna och se på karta var du har cyklat.

Börja med att klicka på rubriken för önskad tur:

Garmin Connect - Aktivitet

En karta visas var du har cyklar:

Garmin Connect karta

Under kartan visas tidsdiagram på hastighet, puls, andning mm.

Med ”Anpassa diagram” kan du välja vilka diagram som ska visas:

Garmin Connect diagram

I sist på sidan kan du välja visning av:

 • Statistik
 • Intervaller
 • Tid i zoner

Statistik

Sidan visar värden för hela turen:

Garmin Connect statistik

Intervaller

Sidan visar värden för varje delsträcka. Delsträckorna kan vara sådana du själv markerat, eller är delavsnitt för ett träningspass:

Garmin Connect intervaller

Pulszoner

Sidan visar tid och procent av total tid som pulsen har varit i de olika zonerna. Värden från zonerna hämtas från din Garmin.

Garmin Connect pulszoner

Träning – träningspass

Sidan visar alla träningspass du hämtat från andra ställen eller skapat själv. I exemplet nedan ser du träningspass från TrainingPeaks.

Du kan här också ”Skapa egna träningspass”. Välj typ av pass, och bygg upp passet med delsträckor.

Garmin Connect träningspass

Träning – Banor

På sidan kan du välja att använda banor som andra har skapat eller själv skapat.

I fältet ”Plats”, sök plats från vilket du önskar visa eller skapa en bana. Listan på banor uppdateras när du zoomar kartan.

För att skicka önskad bana till din Garmin, flytta markör till banan i listan och klicka symbolen ”Skicka till enhet”. På dator öppnas nytt fönster för Garmin Express, där du får bekräfta sändning. Din Garmin måste också vara ansluten till en USB-port på datorn.

Du kan även skicka banor med din Mobil med Connect-appen.

Skapa bana

 • Börja med att söka en plats där du önskar skapa en bana.
 • Klicka på ”Skapa en bana”.
 • Välj en bantyp.
 • Klicka Fortsätt.
 • På kartsidan, flytta markör till startpunkt och klicka.
 • Markera banan genom att klicka på punkt efter punkt på kartan. Programmet drar och ritar automatiskt banan mellan dessa punkter. I de fall det finns alternativa vägar, behöver du markera punkter tätare för att få bandragning så som du vill.
 • Markera hela banan. Grön markering = startpunkt. Röd markering = slutpunkt.
 • Du kan välja hur banan dras i rutan ”Anpassad ritning”. Du kan även ändra detta val under ritning av banan.
 • Du kan ångra markerade punkter med i meny med ”Ångra”. Dessutom finns ”Slinga till start”, ”Ut och tillbaka”, ”Byt riktning” och ”Lägg till kontrollpunkt”. Testa hur dessa påverkar din bana!Efteråt kan du redigerar banan:
  • Klicka och dra en befintlig punkt till önskad plats. Banan ritas om därefter.
  • Klicka på bana där du vill ha en ny punkt, och dra till annan plats.
 • Innan du sparar banan, skriv in ett namn på banan.
 • Den sparade banan kan därefter laddas ned till Garmin.