Garmin Varia RTL510 – cykelradar

Om du cyklar på landsvägen har du säkert blivit överraskad av omkörande bilar. För att minska risken kan du sätta en backspegel på styret.

Det finns dock flera nackdelar med den:

 • Var montera du den, om du har ett bockstyre?
 • Inställningen kan rubbas.
 • Inställning påverkas av din sittställning.

En cykelradar som Garmin Varia RTL510 har inte dessa nackdelar.

Förutom att varna för omkörande fordon fungerar Varia även som baklampa.

Lampan kan användas både under dag och natt. Den har två nattlägen: fast sken och fast varierande sken. I dagsläget visar den ett starkt blinkande sken. Lampa går också att stänga av helt, så att endast radarfunktionen är kvar.

Indikator. Radarindikeringar kan visas på en kompatibel Garmin-enhet (Edge-cykeldator eller klocka).

Garmin har också en speciell enhet, Varia RDU, för att visa indikeringar. RDU:n kan enbart användas med Varia och har inga andra funktioner.

Den här artikeln beskriver användning med Garmin Edge 530, men funktion är likartad för övriga Edge-enheter.

Se även Användarhandboken. Observera att den beskriver funktioner för Edge 1030. Om du har någon annan Edge-modell, stämmer inte instruktioner exakt, men är likartade.

Montering

Se Användarhandboken kapitel: Introduktion för installation.

Varia ska monteras så att den pekar bakåt. Bäst är att montera den på sadelröret. Om du har en sadelväska, får du improvisera med fästet. Jag använder buntband som jag har stuckit igenom väskans lock och på dessa satt fast garmin-fästet.

Garmin Varia RTL510-rörfäste
Garmin Varia RTL510 - väskfäste

Användning

Innan första användning måste Varia måste paras ihop med din Edge (Garminenhet) och vara laddad:

 • Ladda Varia i en USB-port eller med en mobilladdare.
  Laddning är klar när statuslampan har fast sken.
 • På Edge välj: Status > Sensorer > Sök efter alla
 • Sätt på Varia (håll ned knapp på den i >2 sek).
 • På Edge välj Varia som sensor.
 • När parning har lyckats, visas på Edge statussymbol för radar uppe i vänstra hörnet.

Ta en tur

 • Montera Varia på cykeln
 • Sätt på Varia i önskat ljusläge (tryck på startknappen upprepade gånger).
 • Kontrollera på Edge att radarsymbol visas utan blink. Om symbolen växlar med vitt och rött, har Edge och Varia inte kontakt.
 • När ett fordon närmar sig bakifrån hörs en ljudsignal, och samtidigt visas på indikatorn:
Garmin Varia RTL510 - indikering
 • Punkt 1 fordonets relativa avstånd till dig. Punkten flyttas uppåt då fordonet närmar sig.
  – Då punkt 1 är längs ned, är avstånden ca 150 m.
  – Då punkt 1 är vid punkt 2, passerar fordonet dig.
 • Färgen på kanterna och punkt 2 indikerar:
  – Orange: Fordon närmar sig
  – Rött: Fordon närmare sig med hög fart.
  – Grönt: När fordonet har passerat och inga andra fordon finns bakåt.


Nedanstående YouTube-klipp visar hur det ser ut:

Se även recension: Garmin Varia RTL510 Radar/Cycling Light In-Depth Review