Datasidor och datafält på Garmin 530

Garmin 530 har många datavärden som kan visas på en eller flera olika datasidor i olika datafält. I engelska text kallas datasida för “Data screen”. Varje datasida kan visa upp till 12 datafält. Under träning kan man sedan enkelt bläddra mellan dessa.

I den här texten är språkinställning satt till engelska. Det underlättar då de flesta texter man hittar på nätet om Garmin är på engelska.

Skapa en datasida

För att hantera en datasida använd upp/ned-knappar på vänster sida, bekräfta/välj på höger sida upp och återgå-knapp på höger sida ned.

 • Från startskärmen välj: Menu->Settings->Activity Profiles
 • Välj den profil för ny datasidan, annars skapa en ny profil.
 • På vald profilsida välj: Data Screens
 • På datasida välj: Add New
 • På sida “Select a New Data Screen Type” välj: Data Screen. (Här finns också andra typer av sidor, förutom datasida).
 • Nu visas sida “Select a Category”. Alla datafält är grupperade efter typ. De vanligaste typerna finns under gruppen “Popular”. Välj den gruppen.
 • Nu visas de olika datafält som kan att väljas för visning. Välj och markera exempelvis: Distance, Timer och Speed.
 • När önskade datafält är valda, tryck på återgå-knappen.
 • Nu visas åter sidan med datafältsgrupper. Längst upp finns valet “Done”. Markera och välj den.
 • Nu visas utseende på datasidan med valda datafält. Om du har följt detta exempel, visas tre datafält: distans, tid och fart.
 • Mitt på skärmen visas texten “3-A”. Med upp/ned-knapparna du välja visningsalternativ “3-B”.
 • Om du är nöjd med utseendet, bekräfta.
 • Nu visas den slutgiltiga utseendet.
 • Om du är nöjd med utseendet, välj fältet “Done” längs och bekräfta. I detta läge går det att göra ytterligare ändringar av datasidan. Se “Ändring av datasidan” nedan.
 • Nu visas en lista på de datasidor som finns. Den nya datasidan har fått en namn som “Screen X”, där ‘X’ nummerordning på skärmarna.
 • I detta läge går det att välja i vilken ordning sidor ska visas under träning. Den nyss skapad skärmen är markerad med grön ram. Flytta sidan till önskad i visningsposition med upp/ned-knapparna och bekräfta.
 • Klart!

Ändring av datasida

En datasida/dataskärm kan kan ändras olika sätt: Radera datasida, öka eller minska antalet datafält, flytta datafält eller byta ut ett datafält.

I alla dessa fall använder man olika sekvenser med knapparna upp/ner, återgå och bekräfta/godkänn. Beskrivning i text blir ganska komplicerad, och det bästa sättet för att läras sig detta är att prova sig fram. Nedan följer dock kortfattade instruktioner för dessa operationer.

Radera datasida

Från startsida välj: Menu->Settings->Activity Profiles->(önskad profil)->Data Screens->(önskad datasida)->Remove

Öka eller minska antalet datafält

 • Från startsida välj: Menu->Settings->Activity Profiles->(önskad profil)->Data Screens->(önskad datasida)->Layout and Data Fields
 • Öka eller minska antalet fält (och visningsvariant) med upp- och nedknapparna.
 • Bekräfta.
 • Markera “Done” längst ned och bekräfta.

Flytta datafält

Byt ut datafält

 • Från startsida välj: Menu->Settings->Activity Profiles->(önskad profil)->Data Screens->(önskad datasida)->Layout and Data Fields.
 • Nu har vi samma läge som då en ny datasida skapas.
 • På sidan visas de tidigare valda datafälten och vilket vilket visningsalternativ det är.
 • I det här läget finns tre huvudalternativ:
  • Ändra på ett datafält.
  • Ta bort ett fält.
  • Lägga till ett nytt fält.
 • Med upp/ned-tangenterna går det nu att välja andra visningsalternativ. Antingen att behålla antalet datafält men med annat utseende eller lägga till eller ta bort antal fält.
 • Om vi fortsätter med exemplet från ovan och vill lägga till ett fjärde fält som tryck på upp-knappen som att “4-A” visas.