Däcktryck

Tidigare var trenden att ha smala däck och högt tryck, då man trodde att det gav lägre rullmotstånd. På senare år har dock trenden varit att använda bredare däck och lägre tryck. Vilket är tvärtemot de vi tidigare trodde var bäst.

Tidning Bicyle Quarterly har under många år undersökt däckprestanda och kommit fram till: Däcktrycket har nästan ingen påverkar på rullmotståndet!

Exempel på olika däcks rullmotstånd (lägre watt-tal = ett lägre motstånd).

Rullmotståndet varierar något med trycket, men det är inte linjärt, och beror på underlaget. I diagrammet ovan har man använt ett slätt underlag, och då ger ett medelmåttigt tryck (runt 7 bar) ett högre motstånd än både ett högre och lägre tryck. På ett ojämnt underlag ger ett högre tryck ett avsevärt högre rullmotstånd.

Skillnaderna i rullmotståndet är dock små och svåra att beräkna. De beror lika mycket på däckets egenskaper som vägens yta. Därför är inte däcktrycket inte så viktigt. Pumpa däcken till “lagom” tryck, och du har rätt tryck!

Däremot bestämmer däcktrycket den komfort man önskar. Ju högre tryck desto, ju stötigare blir det på ojämn vägyta. Vilken mjukhet/komfort man önskar är personligt, men ett riktvärde brukar vara nedtryckning med 15% vid belastning.

Beräkna däcktryck

Se vidare: Everything You Think You Know About Bicycle Tire Pressure is Probably Wrong

Leave a Comment