Beräkna däcktryck

För bästa komfort på hård vägbana ska fälgen ska sjunka 15 %, när du sitter på cykeln.

OBS! Vid cykling i mjuk terräng gäller andra värden!

Däcktrycket bestäms av den vikt som är på hjulet.

Ta först reda på hur mycket vikt det är på bak- och framhjul när du sitter på cykeln:

  • Ställ en badrumsvåg under framhjulet.
  • Ställ en kloss under bakhjulet, så att cykel står vågrätt.
  • Sätt dig på cykeln och läs av vågen.
  • Skifta våg och kloss, mellan fram- och bakhjul.
  • Läs av vikten vid bakhjulet.
  • Skriv in vikter, välj däckbredd och klicka på “Beräkna” nedan.
  • OBS! Du ska beräkna trycket i fram- och bakhjul var för sig.
  • OBS! Överskrid inte maxtrycket för däcket! (Angivet på däcket).

Ange vikt på hjulet (0-99 kg):
Välj däckbredd (20-37 mm):