Datasidor och datafält på Garmin 530

Garmin 530 har många datavärden som kan visas på olika datasidor. Varje datasida kan visa upp till 12 datafält. Under träning kan man sedan enkelt bläddra mellan dessa datasidor.

Tyvärr är det inte så enkelt att konfigurera dessa sidor då manualen (Manual Engelsk) är väldigt kortfattad.

Jag har därför lagt upp en sida där de grundläggande kommandona är beskrivna för hantering av datasidor och datafält.